0,00 zł
Strona głównaRegulaminRODO

RODO

Szanowni Państwo,


     Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest P.W. EKaSp. z o.o. z siedzibą w Suszcu, ul. Św. Jana 13, 43-267 Suszec, NIP 6481141414, KRS: 0000132635. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Św. Jana 13. 43-267 Suszec  lub email: eka@eka.pl 
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie zgody lub 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych.
 4. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające Administratora w jego biznesowej działalności.
 6. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, - żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, - przenoszenia Państwa danych osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: eka@eka.pll lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: ul. Św. Jana 13, 0543-267 Suszec.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
                 
                     Administrator Danych Osobowych P.W. EKa  Sp. z o.o.

 

 

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.